Opvang mogelijkheden

Peuterdorp Duimelot (peuteropvang)

Van 8.15 tot 12.15 worden de peuters opgevangen in een groepsruimte binnen Kindcentrum Grasspriet. Een mooie locatie waarbinnen wij veel korte lijntjes hebben. Mede hierdoor is het mogelijk om gezamenlijk activiteiten te ondernemen, leren de kinderen de leerkrachten en andere kinderen al te herkennen en wordt de drempel om als vierjarige naar school te gaan lager.

Duimelot biedt van 8:15u tot 12:15u de mogelijkheid om peuters, dus twee tot vierjarigen, op te vangen in een eigen groepsruimte. Doordat wij in Kindcentrum de Grasspriet zitten gevestigd zijn de lijnen met leerkrachten, andere kinderen en alle professionals kort. Via deze weg kunnen we de peuter al kennis laten maken met verschillende ontwikkelingsmaterialen en momenten welke zijn afgestemd op de leeftijd, ontwikkeling en de behoefte van de peuter.

Spelenderwijs leren de kinderen, want spelen = leren. We spelen hier zelfs nog meer op in door thema’s aan te bieden welke dicht bij de leefwereld staan van het kind. Mede hierdoor kunnen wij inspelen op signalen en het kind nog meer prikkelen om zich te ontwikkelen. We stimuleren dan ook meer dan alleen taal, ook te denken aan het samenspel, beweging (motoriek), zintuigen en cognitieve vaardigheden.

Buiten de samenwerking met ‘De Grasspriet’, wat natuurlijk vanzelfsprekend is als je in eenzelfde gebouw zit, werken we ook samen met Basisschool de Smelen. Zo plannen we regelmatig een activiteit samen, organiseren we veel samen en kunnen we op bezoek gaan bij elkaar.

In het kader van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) werken alle Peuterdorp-locaties met het VVE-programma ‘Startblokken’. Door middel van dit pedagogisch programma stimuleren we de ontwikkeling van peuters en jonge kleuters optimaal. De kinderen voelen zich veilig, worden geprikkeld door uitdagende en interessante activiteiten en doen veel ervaring op. Door middel van thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen betrekken we ze maximaal bij het onderwerp.

Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk eens op onze website www.peuterdorp.nl/duimelot . Hierop staat nog meer informatie en kan je ook je peuter al aanmelden.

Indien je nog vragen hebt mag je altijd contact opnemen met de directeur, zie hiervoor de contactgegevens onderaan bij de afsluiting.

Kom gerust eens langs voor een rondleiding, zodat we je nog meer kunnen vertellen!

Met vriendelijke groet,

Danique Mies
Directeur Peuterdorp Duimelot
Email: D.mies@horizonkinderopvang.nlTussenschoolse opvang (overblijven)
Tussen de middag eten en spelen bij de eeTClub

Basisschool de Grasspriet heeft op maandag, dinsdag en donderdag middagpauze van 12.00 uur tot 13.15 uur.

Kinderen kunnen thuis gaan eten, maar ook op school blijven. We bieden alle kinderen de mogelijkheid om zich op te geven voor de eeTClub! Daar kunnen de kinderen hun lunch nuttigen en daarna lekker spelen zodat ze het middagprogramma op school weer fris kunnen beginnen.

De opvang regelen we met vrijwilligers aangestuurd door een coördinator (Britt). In overzichtelijke groepen zorgen we ervoor dat de kinderen de tijd en rust krijgen om te eten en te drinken. Het is de bedoeling dat kinderen zelf hun boterham en fruit meenemen; wij willen u vragen uw kind(eren) een gezonde lunch mee te geven.

Na het eten kunnen de kinderen gaan spelen. De kinderen mogen zoveel mogelijk zelf kiezen wat en waar ze willen spelen. We zorgen zowel binnen als buiten voor toezicht en bieden de kinderen soms activiteiten aan, zodat ze zich niet hoeven te vervelen. We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich prettig en thuis voelen bij de eeTCub Het is immers de pauze van de kinderen en dus tijd om even te ontspannen. Om alles goed te laten verlopen, hanteren we als richtlijn dat er 1 overblijfkracht aanwezig is op 15 tot 18 kinderen.

Wilt u op 1 of meerdere vaste dagen gebruik maken van de eeTClub of wilt u dat uw kind zo af en toe gebruik kan maken van de eeTClub dan kunt u een aanmeldformulier + machtiging automatische incasso invullen en mailen naar eetclubgrasspriet@horizonkinderopvang.nl.
Of meld uw kind aan via www. Horizonkinderopvang.nl/aanmelden. Wij zorgen er dan voor dat u een digitaal contract + machtiging kan ondertekenen. Natuurlijk mag u het formulier ook afgeven op school. Daar hebben we ook een postvakje in de teamkamer.

De kosten bedragen € 3,08 per keer dat uw kind komt naar de eeTClub

Als u op extra dagen gebruik wilt maken van de eeTClub of als u uw kind wilt afmelden voor een dag, dan kunt u daarvoor een strookje inleveren. Deze vindt u bij binnenkomst in de hal van de onderbouw. Ook kunt u het per mail; eetclubgrasspriet@horizonkinderopvang.nl of telefonisch doorgeven bij de coördinator 06 – 82 94 36 92 ( bij geen gehoor kunt u de voicemail inspreken. De Voicemail wordt elke opvangdag afgeluisterd voor aanvang van de TSO).

We zien uw aanmelding graag zo vroeg mogelijk tegemoet. Dan kunnen we uw kind(eren) tijdig inplannen. Bij de eeTClub registreren we ook altijd de aanwezigheid van de kinderen, zodat hierover geen misverstanden kunnen ontstaan. Aan aanmelding zijn geen kosten verbonden, u betaalt uiteindelijk alleen de dagen die u bij ons afneemt. Ook wanneer u in de regel geen opvang bij de eeTClub wenst, is het dus handig om uw kind(eren) aan te melden; uw kinderen kunnen dan, wanneer het toch een keer nodig is, altijd bij ons terecht (u hoeft dan alleen het strookje in te vullen, zoals hierboven beschreven).

Betalingen
Er is geen contant betalingsverkeer mogelijk op de eeTClub U ontvangt per maand achteraf een factuur. Wilt u geen gebruik maken van automatische incasso, dan dient u zelf zorg te dragen voor een tijdige betaling.

Aanmelden
Aanmelden kan via de website van Horizon Kinderopvang - Eetclub

Vragen?
Mocht u vragen hebben of behoefte hebben aan extra informatie?
Neemt u dan gerust contact op met de coördinator

Britt van Dijk
Coördinator eeTClub Grasspriet
Tel. 06 – 82 94 36 92
E-mail: eetclubgrasspriet@horizonkinderopvang.nl  

of met de manager van de eeTClub
Danique Mies
Email: D.mies@horizonkinderopvang.nl

Zij zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden.

Groet en wie weet tot ziens,Buitenschoolse opvang

Horizon is een vertrouwde naam voor kinderopvang in Valkenswaard. Kinderen van 4 tot 13 jaar kunnen bij ons terecht op de buitenschoolse opvang.

Onze enthousiaste en deskundige medewerkers zien, helpen en stimuleren kinderen. Om vrienden te maken; om hun creatieve kant te ontdekken; om te vertrouwen op zichzelf; te ontdekken wat ze leuk vinden of juist niet. Onze dagen kennen bewust een vaste opbouw; groepen zoveel mogelijk vaste gezichten. Zo bieden we kinderen rust en vertrouwen. We creëren met zijn allen een klimaat waarin de kinderen zich prettig kunnen voelen; want alleen een kind dat ‘lekker in z’n vel zit’ kan op een evenwichtige manier groeien en ontwikkelen.

Ook het contact met de ouders vinden wij heel belangrijk. Een goede samenwerking vormt de basis voor een optimale opvang van de kinderen.

Horizon kinderopvang is een professionele opvangorganisatie. Uiteraard voldoen de ruimtes en inrichting aan de wettelijke eisen en zijn ze aangepast aan onze doelgroep. De kwaliteit van de locaties, de speelruimtes en het speelmateriaal hebben voortdurend de aandacht. Horizon locatie Grasspriet verzorgt  naschoolse opvang.                       

BSO Grasspriet
van de Venstraat 9
5555 KK Valkenswaard

BSO is vrije tijd, dus kinderen moeten zich vooral lekker voelen, zich kunnen ontspannen, maar ook hun verhaal kunnen doen als ze daar behoefte aan hebben. Er hangt bij ons een veilige en huiselijke sfeer. Er zijn verschillende activiteitenhoeken, zoals een, poppenhoek, een gezellige huiskamer om te lezen of een spelletje te spelen en een aparte knutselruimte. Kinderen kunnen in de speel- of gymzaal en buiten op het grote speelplein volop hun energie kwijt. Regelmatig bieden we de kinderen een leuke activiteit aan: iets bijzonders knutselen, samen met de leiding kokkerellen in de keuken, maar natuurlijk ook vrij spel. De kinderen mogen zelf kiezen of ze meedoen aan een activiteit. Ook maken we regelmatig een uitstapje in de buurt, bijvoorbeeld naar de speeltuin in de wijk of heerlijk ravotten in het bos. We vinden het belangrijk om de kinderen de kans te bieden, mee te denken over ons activiteitenaanbod. Tijdens de eet- en drinkmomenten overleggen we hierover met de kinderen. We bespreken wat ze leuk vinden, wat ze eventueel missen op de BSO en wat ze graag zouden willen doen. Wij werken thematisch. Wat betekent dat we telkens in blokken van 2, of 3 weken activiteiten aanbieden binnen het gekozen thema, daarnaast hebben we tussen de thema’s telkens 1, of 2 ‘thema-vrije weken’. In de thema-vrije weken worden losse activiteiten aangeboden en is er nog meer ruimte om activiteiten in te plannen, die door de kinderen worden aangedragen. We proberen de kinderen een uitdagend aanbod te bieden van activiteiten op het gebied van cultuur, natuur en sport, naast het vrije spel. Op het prikbord in de groep vindt u per thema een poster waarop u kunt zien welke activiteiten we aanbieden.

De buitenschoolse opvang is 52 weken per jaar geopend op maandag, dinsdag en donderdag. Voor opvang op woensdagen en vrijdagen werken wij samen met andere Horizon locaties BSO Haagstraatplein en BSO Schepelweyen. De vakantieperioden vinden plaats bij BSO Schepelweyen, zodat er wat meer leeftijdsgenootjes aanwezig zijn. Maar geen zorgen, hier worden de kinderen netjes ontvangen en er is altijd een vaste pedagogische professional aanwezig voor de kinderen.

De buitenschoolse opvang sluit aan op de schooltijden en de kinderen worden opgehaald door de pedagogisch professionals van de BSO. De opvang is open tot 19.00 uur. Op studiedagen en tijdens schoolvakanties is opvang mogelijk vanaf 7.30 uur. Ouders kunnen ook een contract afsluiten waarbij zij uitsluitend gebruik maken van de opvang tijdens de schoolvakanties (12 weken per jaar) of voor opvang zonder schoolvakanties (40 weken per jaar).

Aanmelding en kosten:
Bent u geïnteresseerd in de opvang van uw kind bij Horizon kinderopvang?
Loop dan gerust eens binnen, of neem contact op met onze directeur (gegevens staan onderaan vermeld).

Danique Mies

Directeur Horizon Grasspriet
email: D.mies@horizonkinderopvang.nl 

Kijk ook op: www.horizonkinderopvang.nl  of
bezoek onze FB pagina https://www.facebook.com/bsograsspriet/

Klik hier voor website Horizon kinderopvang