Medezeggenschapsraad

Op elke school hoort een medezeggenschapsraad te zijn.
Deze MR heeft inspraak in het beleid dat op school wordt gemaakt.
De MR heeft een instemmingbevoegdheid en een adviesbevoegdheid.
De MR kan alle zaken bespreken die de school betreft.
Grofweg is er een viertal onderwerpen waar de MR zich jaarlijks mee bezig houdt.
Dit zijn:
* Schoolplan
* Formatie
* Financiën
* Onderwijsontwikkelingen
 
De MR werkt met een regelement. Hierin staan alle bevoegdheden beschreven.
Een aantal bevoegdheden is overgedragen aan de Gemeenschappelijke MR (GMR).
Zij bespreken het beleid dat alle scholen van SKOzoK aangaat.
 
Voor contact met de MR:
mrdegrasspriet@skozok.nl
 

Oudergeleding:
Notulist: Cora van Herk  
Lid: Yvonne Otten
Lid: Eline Smit
Personeelsgeleding:
Secretariaat: Maj-Britt van Daal
Lid: Amber Kissen
Lid: Robin  Lenders

 

MR in beeld

De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar, maar we zouden het wel prettig vinden als U van te voren even doorgeeft dat U komt, dit in verband met de setting.
Dit kunt U doen door een telefoontje naar de school: 040-2012908 of mailen naar het MR mailadres mrdegrasspriet@skozok.nl