Inschrijfprocedure

Nieuwe leerlingen:

De meeste nieuwe leerlingen zijn kinderen die instromen in groep 0-1.
Al een aantal jaren is de vraag om leerlingen op onze school te plaatsen groter dan de mogelijkheden die we hebben. Ons gebouw biedt slechts plaats voor 4 combinatiegroepen. Ons streven is de combinatiegroepen 3/4, 5/6 en 7/8 niet groter te laten worden dan 30 leerlingen.
Om de instroom te reguleren, hanteren wij achtereenvolgens de volgende instroomcriteria:

  1. Als eerste stromen de kinderen in die al een broertje / zusje op school hebben.
  2. Dan komen de kinderen in aanmerking die binnen het postcodegebied van de school wonen.
  3. Tenslotte wordt gekeken naar het moment van aanmelding.

Wij adviseren u om eerst contact op te nemen met de school om te informeren of uw kind geplaatst kan worden.
U kunt met ons contact opnemen om een afspraak te maken door even binnen te lopen, te bellen (040-2012908) of een e-mail te sturen naar: infodegrasspriet@skozok.nl.
Mochten er plaatsingsmogelijkheden zijn dan wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht van de kleutergroep. U kunt in dat gesprek uw vragen stellen en wij vinden het fijn om naast de kennismaking u te informeren over onze visie op onderwijs, onze werkwijze en de organisatie van onze school.
Daarna kunt u uw keuze voor De Grasspriet bevestigen door het invullen van het inschrijfformulier, wat u kunt vinden op onze website onder het kopje ‘nieuwe ouders’.

Instroombeleid 4 jarigen:
In principe mag uw kind, vanaf de dag dat uw kind 4 jaar wordt, onze school bezoeken. Dat betekent dat in de loop van het schooljaar het aantal kinderen in groep 1-2 behoorlijk groeit.
Om ervoor te zorgen dat uw kind toch voldoende aandacht krijgt willen we de instroom van leerlingen wat meer in banen leiden via de volgende richtlijnen:

  • Kinderen die binnen de eerste weken van het schooljaar 4 jaar worden, afhankelijk van de mogelijkheden,  kunnen meteen vanaf de eerste dag laten starten.
  • Kinderen die tussen september en eind december 4 jaar worden, direct laten instromen op de eerst volgende dag nadat ze 4 jaar geworden zijn. Zij zijn de zogenaamde OND kinderen (oktober, november, december). Deze kinderen stromen aan het einde van het schooljaar door naar groep 2, tenzij de ontwikkeling niet toereikend is. 

Aanmelding:
Nadat het aanmeldformulier is verwerkt, krijgt u een bevestiging van de aanmelding.
Ongeveer twee maanden voor de instroomdatum wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.
In dat gesprek wordt kennis gemaakt met de groep, wil de leerkracht graag eventuele bijzonderheden van uw kind weten en worden de kennismakingsdagdelen (maximaal 5) afgesproken.