Partners Kindcentrum De Grasspriet

EetClub Grasspriet (Tussen Schoolse Opvang - Overblijven)

De commissie heeft de taak te handelen volgens het beleid wat door SKOzoK is vastgesteld in de notitie “Overblijven”. Overblijven kan op maandag, dinsdag en donderdag. Het overblijven wordt verzorgd door een overblijfteam bestaande uit een gediplomeerde pedagogische professionals en vrijwilligers. Minimaal 1 kracht per 15 kinderen.

Meer informatie over Tussenschoolse opvang

Peuterdorp

Peuterdorp heeft verschillende peuteropvang locaties in Valkenswaard en Cranendonck.

Peuterdorp Duimelot is gehuisvest in Kindcentrum de Grasspriet.
De peuteropvang heeft een goede samenwerking met deze basisschool én met basisschool de Smelen.
Jaarlijks werken ze gezamenlijk aan een thema wat veel aandacht krijgt op school en op de peuteropvang. De doorstroom wordt hiermee nog eenvoudiger voor het kind.

Brochure Peuterdorp

Meer informatie over Peuterdorp Duimelot

Horizon BSO Grasspriet (buitenschoolse opvang)

BSO Grasspriet is gevestigd in Kindcentrum de Grasspriet en draagt dus eenzelfde naam.
De school, het overblijven, de buitenschoolse opvang en de peuteropvang zitten allemaal onder één dak en werken intensief samen. Het grote voordeel daarvan is dat de kinderen de overgangen als heel natuurlijk ervaren.
Van de peuteropvang naar de basisschool en dan naar de buitenschoolse opvang, het voelt allemaal vertrouwd.
En voor de ouders is het natuurlijk gemakkelijk: één breng- en haaladres en de wetenschap dat je kind in deskundige en vertrouwde handen is.

Brochure BSO De Grasspriet

Meer informatie over BSO De Grasspriet