Hulp bij ateliers

  • Hulp bij ateliers

Beste ouders van groep 1 tot en met groep 8,

Tijdens de  1e ronde werken in ateliers binnen het thema “herfst” hebben de kinderen van de Grasspriet met veel plezier gewerkt. Zoals u heeft kunnen lezen in een eerdere Sprietpraat starten we met de 2e ronde werken in ateliers eind januari/februari.

We hebben daarvoor de volgende data gepland:
Voor de groepen 1 t/m 4
1e Atelierochtend week 5 op woensdag 1 februari vanaf 10:30u.
2e Atelierochtend week 6 op vrijdag 10 februari vanaf 10:30u.

Voor de groepen 5 t/m 8
1e Ateliermiddag week 5 op maandag 30 januari vanaf 13:15u.
2e Ateliermiddag week 7 op maandag  13 februari vanaf 13:15u.

De presentaties aan de groepen en ouders worden gepland:
Voor de groepen 1 t/m 4 op woensdagmorgen 15 februari.
Voor de groepen 5 t/m 6 op maandag 20 februari.

In de vorige ateliers hebben de kinderen in kleine groepen fijn gewerkt en gespeeld op school, bij een ouder thuis of op locatie.
Graag maken we weer gebruik van uw hulp. Hiervoor zijn we op zoek naar ouders die ons op de volgende onderstaande manieren kunnen helpen:

* ouders die het leuk vinden om zelf of samen met een andere ouder een atelier te leiden op school of indien van toepassing op een andere locatie (bijv. bij u thuis) U draagt hierbij zelf een idee aan binnen het thema mediakunst, maakt eventueel een voorbeeld en geeft minimaal een week van te voren aan welke materialen u nodig heeft aan juf Maj-Britt (groep 1 t/m 4) of  juf Kim (groep 5 t/m 8). Eventuele kosten graag vooraf bespreken met juf Maj-Britt of of juf Kim i.v.m. niet veel budget.
of
* ouders die ingezet kunnen worden bij het begeleiden van een atelier, dat wordt georganiseerd door een leerkracht of andere ouder. Vooraf het atelier heeft u geen andere verantwoordelijkheden.

U kunt zich hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen naar:
groep 1/m 4: juf Valerie (vschurgers@skozok.nl) of juf Maj-Britt (mbvandaal@skozok.nl)
groep 5 t/m 8: juf Ilona (iroelofs@skozok.nl) of juf Kim (kbakers@skozok.nl) 

Graag aanmelden voor maandag 9 januari. Geef in de mail duidelijk aan of u een atelier wilt leiden of dat u wilt helpen bij het begeleiden van een atelier.

Deze twee ronde staat in het teken van Mediakunst uit het jaarlijkse Kunstmenu-programma.
(Vorig schooljaar was dat “Poppentheater”.)

Het is weer een schoolbreed project, dat wordt uitgewerkt voor de verschillende groepen i.s.m. de Cultuurwerkgroep (bestaande uit de interne cultuurcoaches van de diverse scholen uit Valkenswaard) en de cultuurcoaches van de gemeente Valkenswaard.

Informatie, lessuggesties en workshops/gastlessen worden ingevuld i.o.m. de werkgroep.
Deze vinden in dezelfde periode plaats.

Waar kunt u aandenken als we het over mediakunst hebben.

Eigenlijk is mediakunst een rare term: alle kunst gebruikt immers een ‘medium’ (=drager).
Over het algemeen verstaat men onder ‘mediakunst’ die kunstvormen, die tot stand gekomen zijn met behulp van recentelijk ontwikkelde technologie zoals tablets, mobieltjes, computer- en videogames, touchscreens, interactieve kunst, softwarekunst, virtual of augmented reality etc.
Vaak is een typisch mediakunstwerk tijd gerelateerd of dynamisch, d.w.z. dat het kunstwerk verandert, ‘beweegt’ (denk aan geluids- en videokunst, installaties etc.).
Maar in dit project wordt ook fotografie meegenomen als ‘mediakunst’.

Direct na de kerstvakantie krijgt de cultuurwerkgroep vanuit de gemeente informatie over de specifieke inhoud hiervan. Daarna krijgt u van ons verdere informatie op welke manier inhoud gegeven kan worden binnen de diverse ateliers (zoals het vertellen van een verhaal d.m.v. een prentenboek naspelen, greenscreen en stopmotion).

Belangrijk: de data van de 2e ronde werken in ateliers

We hopen op veel hulp!!!
Alvast bedankt, ook namens uw kind(eren)!!!

De cultuurwerkgroep,
Cindy Dijkhoff, Ingrid Roijakkers en juf Maj-Britt van Daal

Terug naar het overzicht

Basispoort thuisgebruik

Basispoort thuisgebruik

We krijgen veel vragen over het thuis werken op basispoort.

Sluiting school t/m 6 april

Sluiting school t/m 6 april

Zojuist heeft de overheid bekendgemaakt dat alle ...

Jaarverslag SKOzoK 2018

Jaarverslag SKOzoK 2018

Lees de ontwikkelingen bij SKOzoK in ons jaarverslag van ...